Om Bygghuset AS

BygghusetAS ble startet i 2009 og er en kompetansebedrift som har spesialisert seg på prosjektadministrasjon i byggebransjen. Hovedsatsingsområder er konsulentbasert prosjektadministrasjon som f.eks byggherrens prosjektleder og byggeleder, gjennomføring av byggherrestyrte delentrepriser, utleie av byggeplassadministrasjon, bistand i regulerings- og byggesøknader mv

Miljø

Flere og flere utbyggere etterspør bærekraftig bygging. Dette har vi i Bygghuset stor fokus på, både i planleggingen, i byggefasen og ferdig prosjekt.

Breeam er et verktøy for å miljøsertifisere bygninger. For at et bygg skal oppnå BREEAM-NOR sertifisering stilles det krav til hvilke bærekraftige resultater bygget oppnår. Dette åpner for både innovasjon og nytenkning. Bygghuset gjennomfører flere slike prosjekter og har egen godkjent Akkreditert Profesjonell-person (BREEAM-AP).

Miljørettet utbygging handler også om fokus på bærekraftige materialer og tekniske løsninger. Bygghuset har bred erfaring med bygging i massivtre, passivhus, grønne tak, m.m.

Tilrettelegging for tekniske energieffektive løsninger gir lavere driftskostnader. Valg av riktige tekniske konsulenter i tidligfase, kan sammen med våre prosjektledere bistå slik at muligheter og løsninger vurderes i en fase av prosjektet hvor tilretteleggingen er enkelest og rimeligst.

Også i byggefasen har Bygghuset fokus på miljøet. Strenge krav til kildesortering av bygningsavfall og fossilfrie byggeplasser er eksempler på hvordan miljøbelastningen kan reduseres selv ved større byggeprosjekter.

Bygghuset AS' valgte linker

Bildegalleri

  • Bygghuset AS Prosjektadministrator, Nordre Follo - 1
  • Bygghuset AS Prosjektadministrator, Nordre Follo - 2
  • Bygghuset AS Prosjektadministrator, Nordre Follo - 3
  • Bygghuset AS Prosjektadministrator, Nordre Follo - 4
  • Bygghuset AS Prosjektadministrator, Nordre Follo - 5
  • Bygghuset AS Prosjektadministrator, Nordre Follo - 6
  • Bygghuset AS Prosjektadministrator, Nordre Follo - 7
  • Bygghuset AS Prosjektadministrator, Nordre Follo - 8
  • Bygghuset AS Prosjektadministrator, Nordre Follo - 9
  • Bygghuset AS Prosjektadministrator, Nordre Follo - 10

Mulige nummerkombinasjoner

970437759704 3775970 43 77597 04 37 75