Om Credo Gruppen AS

Credo Gruppen ble grunnlagt av Tom Haakonsen i 1991, og er en bolig- og eiendomsutvikler med satsningsområde i Innlandet og Bergensregionen. Innen bolig utvikler vi hele spekteret fra eneboliger til leilighetsbygg, og er med i prosessen fra tomteregulering til nøkkelferdig bolig. I tillegg eier, forvalter og leier vi ut boliger og næringseiendom til kontor, lager og handel.

Samarbeid er kjernen

Da og nå

Credo har bidratt med verdiskapning i boligmarkedet i 30 år. Vår lange erfaring og allsidige kompetanse er vår største styrke, noe som gagner alle våre kunder og samarbeidspartnere. Siden oppstarten i 1991 har selskapet gått gjennom ulike faser og har hele tiden lagt vekt på å utvikle seg og lære av utfordringer underveis. Vi stiller oss åpne for forslag, idéer og nye samarbeidsmodeller.

Du og oss

Alle våre kunder vil oppleve en profesjonell håndtering og en prosess med god flyt og fremdrift. Vi tar godt vare på dine behov, enten du kjøper en bolig eller leier et næringslokale. Vi setter vår ære i å være etterrettelige, og viker ikke fra vårt prinsipp om ryddige avtaler og formelle prosesser. I Credo Gruppen ligger godt samarbeid til grunn for alt vi gjør. Selv om faget er eiendom handler det for oss om mennesker og relasjoner. Gjennom profesjonalitet og kvalitet skaper vi langsiktige relasjoner til kunder og samarbeidspartnere.

Drivkraft og perspektiv

Drivkraften vår er å skape noe for enkeltpersonen som samtidig kommer samfunnet til gode. Perspektivet vårt er derfor å utvikle boliger og næringslokaler av høy kvalitet der mennesker skal trives. Det gjør vi gjennom gode, veldrevne prosjekter som forener våre kunders og samfunnets interesser. Disse interessene endrer seg i takt med tid og trender, og vi tilpasser oss proporsjonalt. Gjennom å lese hva markedet trenger til enhver tid, er vi i stand til å være fleksible og alltid levere kvalitet.

Samfunn og ansvar

I Credo mener vi at fellesskap og aktivitet er en viktig del i det å bygge samfunnet. Vi støtter derfor aktivt idrettsklubber som Storhamar og HamKam. Fremover ser vi for oss også å satse på sosialt entreprenørskap.

Bildegalleri

  • Credo Gruppen AS Eiendomsutvikling, Eiendomsforvaltning, Hamar - 1
  • Credo Gruppen AS Eiendomsutvikling, Eiendomsforvaltning, Hamar - 2
  • Credo Gruppen AS Eiendomsutvikling, Eiendomsforvaltning, Hamar - 3
  • Credo Gruppen AS Eiendomsutvikling, Eiendomsforvaltning, Hamar - 4
  • Credo Gruppen AS Eiendomsutvikling, Eiendomsforvaltning, Hamar - 5