Om Crowe Partner Revisjon AS

Crowe Partner Revisjon AS er et mellomstort revisjonskontor med bred erfaring innen revisjon, regnskap, skatt, avgift og rådgiving. Vi holder til sentralt i Oslo, Vika. Selskapet har sine røtter tilbake til 1950-tallet og har hatt jevn, organisk vekst.

Om oss

Crowe Partner Revisjon AS betjener ca 1100 revisjonskunder. Våre kunder dekker de fleste bransjer og er spredt over store deler av landet. De fleste er mellomstore og mindre selskaper, både nyetablerte og selskaper med lang historie.

Vi ønsker å være en nyttig ressurs for våre kunder. Selskapets strategi er at utøvende partnere (eiere) skal utgjøre minst 25% av antall årsverk. Dette sikrer en flat organisasjon slik at våre kunder raskt får tilgang til vår fremste kompetanse.

Vi har lavt gjennomtrekk av ansatte og holder de samme kontaktpersonene på våre oppdrag. Vi gir våre kunder tilbakemelding på alle henvendelser innen 24 timer.

Bildegalleri

  • Crowe Partner Revisjon AS Revisjonstjeneste, Oslo - 1
  • Crowe Partner Revisjon AS Revisjonstjeneste, Oslo - 2
  • Crowe Partner Revisjon AS Revisjonstjeneste, Oslo - 3
  • Crowe Partner Revisjon AS Revisjonstjeneste, Oslo - 4
  • Crowe Partner Revisjon AS Revisjonstjeneste, Oslo - 5
  • Crowe Partner Revisjon AS Revisjonstjeneste, Oslo - 6
  • Crowe Partner Revisjon AS Revisjonstjeneste, Oslo - 7
  • Crowe Partner Revisjon AS Revisjonstjeneste, Oslo - 8