Se på kart

eiendomsutvikling, eiendomsforvaltning stavanger 

treff 175 bedrifter i dette området

Jernbaneveien 54005 Stavanger
logo

Bane NOR Eiendom eier, utvikler og forvalter all jernbaneeiendom i Norge. Eiendomsporteføljen som selskapet forvalter, har en anslått brutto verdi på 46 milliarder kroner. Bane NOR Eiendom har 200 ansatte og forvalter og driver 337 operative togstasjoner og holdeplasser. Porteføljen omfatter totalt 2.850 bygg og 3.770 leiekontrakter. Virksomheten har 230 pågående eiendomsutviklingsprosjekter, og de årlige investeringene vil utgjøre ca. 1,2 milliarder kroner.

Nordbøgata 9A4006 Stavanger
logo

Bjella Investments AS er en aktør innen eiendomsmarkedet der porteføljen i hovedsak er kombinasjonseiendommer, samt butikk og utviklingseiendommer i Stavanger og Sandnesområdet.I tillegg har vi eierinteresser i flere selskaper i regionen.

Myrvangveien 64016 Stavanger
logo

Westco er solid økonomisk forankret og har over 25 års erfaring innen utleie av næringslokaler. Gjennom aktivt eierskap, langsiktig tenkning samt bred erfaring og kompetanse har Westco til hensikt å være en betydelig lokal aktør innen eiendomsutleie.

Hillevågsveien 584016 Stavanger
logo

Utleie av egne næringsbygg i Hillevåg og Mariero

Maskinveien 264033 Stavanger
logo

Vi utvikler, drifter og leier ut moderne og flotte kontorlokaler på Forus, Stavanger.

Kvalebergveien 214016 Stavanger
Forusparken 24031 Stavanger
Hundvågveien 474085 Hundvåg
Lagerveien 184033 Stavanger
Løkkeveien 1034007 Stavanger
Forusbeen 784033 Stavanger
Strandkaien 24005 Stavanger
Åmøydalen 54154 Austre Åmøy
Mosterøyveien 2474156 Mosterøy
Prof. Olav Hanssens v. 7A4021 Stavanger
Fabrikkveien 34033 Stavanger
Forusparken 104031 Stavanger
Baneveien 74016 Stavanger
Hilde Lende Christensen 4006 Stavanger