Om Ekholt Barnehage SA

Ønsker du plass i vår barnehage kan du via vår hjemmeside finne søknadsskjema og ta gjerne kontakt hvis du ønsker mere informasjon.

Om oss

Ekholt barnehage er en privat foreldredrevet andelsbarnehage, som ligger på Ekholt i Rygge kommune, like ved kommunegrensen til Moss. Barnehagen åpnet i 1999 og består av fire avdelinger (Myggen, Bia, Marihøna og Humla) med til sammen ca. 72 barn i alderen 0-6 år. Vi har et fint nærmiljø som har mye å by på. Barnehagen ligger i nærhet til skog, sjø, kultur, kollektiv transport, industri og nær avstand til Mosssentrum. Barnehagen har blitt godt kjent for sin hovedsatsing "Sunn mat for små mager", hvor vi jobber systematisk med hele prosessen fra jord til bord.

Ekholt Barnehage SAs valgte linker