Om Eurofins Radonlab AS

Radonlab tilbyr pålitelige radonmålinger, rådgivning, radontiltak og produkter for beskyttelse mot radon og fukt. 

Om firmaet

Eurofins Radonlab AS tilbyr ulike typer radonmålinger, rådgivning, radontiltak og radonkurs. Firmaet inngår i det internasjonale selskapet Eurofins Scientific, som med over 300 avdelinger og mer enn 40 000 medarbeidere i 48 land er blant de absolutt ledende på sine hovedområder.

Radonmålinger: Eurofins Radonlab leverer radonmålinger med sporfilm i boliger, arbeidsplasser, borettslag og kommunale bygg. Analyser utføres av vår akkrediterte sporfimlab. I tillegg tilbys en rekke andre typer radonmålinger i luft, drikkevann og i grunn. Vårt laboratorium foretar også måling av radonavgivelse fra pukk og andre materialer. Våre teknikkere foretar radonmålinger på byggetomter.

Radontiltak: På tiltaks siden har vi utviklet metoder for maksimering av effekt av ulike tiltak. Vår avdeling Radontiltak har utbedret tusenvis av boliger, skoler, barnehager og andre arbeidsplasser gjennom siste 25 år.

Rådgivning: Ansatte i Eurofins Radonlab er høyt utdannede og erfarne spesialister på radon. Våre rådgivere utfører de fleste typer radonmålinger og undersøkelser, samt gir råd innen radonfeltet. Vi utarbeider måleopplegg og tiltaksløsninger for bekjempelse av høye radonnivåer.

Måleinstrumenter: Vårt selskap tilbyr et bredt spekter måleinstrumenter for salg og leie. Instrumentene måler aktivitetskonsentrasjon og stråledose fra radon. Vi tilbyr kalibrering av radon instrumenter.

Radonkurs: Våre foredragsholdere har over 25 års erfaring i radonforskning, utvikling, undervisning, samt praktisk arbeid med målinger og tiltak mot radon. Eurofins Radonlab arrangerer to grunnkurs og to videregående radonkurs to ganger hvert år.

Bildegalleri

  • Eurofins Radonlab AS Gassmåling, Gassanalyse, Oslo - 1
  • Eurofins Radonlab AS Gassmåling, Gassanalyse, Oslo - 2
  • Eurofins Radonlab AS Gassmåling, Gassanalyse, Oslo - 3
  • Eurofins Radonlab AS Gassmåling, Gassanalyse, Oslo - 4

Mulige nummerkombinasjoner

905992949059 9294905 99 29490 59 92 94401064724010 6472401 06 47240 10 64 72