Barnas Fysioterapisenter og Turbo

Barnas Fysioterapisenter og Turbo

53 00 14... Vis nummeret
Solheimsgaten 9, Helsehuset 1.etg inng. B
5058 Bergen

På sosiale nettverk

Bildegalleri

1 / 4

Generell beskrivelse

Barnas Fysioterapisenter ble etablert i Bergen i 1998
som et fysioterapisenter for barn 0-18 år. Fra 2017 åpnet vi for intensiv habilitering innenfor ordningen fritt behandlingsvalg. Det er gode parkeringsmuligheter rett utenfor, og Bybanen har stopp like i nærheten.

Turbo - Treningssenter

Turbo står her for Trening, Utfordring, Rehabilitering, Bevegelse og Optimisme. Senteret tilbyr behandling hos høyt kvalifiserte fysioterapeuter med spesiell interesse og kunnskap om de utfordringene ungdom og unge voksne med ulike funksjonsnedsettelser kan ha. Cp og Ryggmargsbrokk er diagnoser vi har lang erfaring med. Men også trafikkskader, andre nevrologiske og nevromuskulære lidelser, syndromer og ortopediske problemstillinger vil naturlig høre hjemme her. Behandling kan gis individuelt eller i grupper, og om det skal være kortere intensive perioder eller mer langvarig oppfølging vil avhenge av den enkeltes behov.
TRENINGSSENTER FOR UNGDOM OG UNGE VOKSNE I ALDER 15 TIL 35 ÅR.

Barnas Fysioterapisenter

Barn 0-16 år, alle diagnoser og problemstillinger.
Barnas Fysioterapisenter tilbyr barnefysioterapi og behandling av barn i alle aldre med alle typer motoriske problemstillinger. Fysioterapeutene ved senteret er spesialist eller har videreutdanning i barnefysioterapi, og har lang erfaring og høy kompetanse i arbeid med små og store barn.
Senteret driver intensive grupper for barn med Cerebral Parese og andre motoriske problemer.
Diagnoser: Premature barn, forsinket utvikling, plexus parese, cerebral parese, ryggmargsbrokk, torticollis med mer.

Turbo Manuell- og Fysioterapi

Turbo Manuell- og fysioterapi tilbyr undersøkelse, vurdering og behandling av nerve-, muskel- og skjelettlidelser, og har refusjonsrett (man betaler egenandel). Vi har akutthjelp og bestreber kort ventetid.
Manuellterapeuter kan ta i mot pasienter uten legehenvisning da manuellterapeuter er primærkontakter. Manuellterapeuten kan også henvise pasienter til legespesialist, fysioterapeut, radiologiske undersøkelser (MR, røntgen, CT, ultralyd), samt sykemelde i inntil 12 uker.

Fritt Behandlingsvalg

Barnas Fysioterapisenter ble 10. august 2017 godkjent av HELFO som tjenesteleverandør av spesialisthelsetjenester innenfor ordningen Fritt behandlingsvalg.
Godkjenningen gjelder Rehabilitering og habilitering; Intensiv habilitering av barn opp til og med 16 år med vesentlig nedsatt funksjonsevne som skyldes medfødt eller tidlig ervervet hjerneskade.

Modellen

Det intensive habiliteringsprogrammet gjennomføres i grupper på 3-6 barn sammen med minst en og helst begge foreldre. Dersom det er nødvendig for gjennomføringen kan gruppestørrelsen reduseres til 2 barn. Vi tilstreber å sette sammen grupper som er så like som mulig i alder og funksjonsnivå. Programmet består av 6 uker behandling og opplæring i løpet av et år, fordelt over 2 perioder. Ved senere behov kan tilbudet gjentas, under forutsetning av ny henvisning og rettighetsvurdering til intensiv habilitering.
Hver periode varer 3 uker, med behandling fra mandag til og med torsdag hver uke. Vi gjennomfører 5-6 timer intensivt habiliteringsprogram hver dag. Programmet inneholder daglig en samtidig kombinasjon av opplæring av foreldre og intensiv trening og stimulering av barnet.

omtaler

Innholdet under er lagt inn av våre brukere
Henter...