Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet

Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet

915 02 7... Vis nummeret
Sognsvannsveien 20
0372 Oslo

På sosiale nettverk

Om firmaet

Oslo universitetssykehus leverer spesialisthelsetjenester og ivaretar både lands-, regions- og lokalfunksjoner. Sykehuset er landets største. Oslo universitetssykehus står for en betydelig andel av medisinsk forskning og utdanning av helsepersonell i Norge. 

Sykehuset har over 70 driftssteder, men hovedaktiviteten foregår på Aker sykehus (Trondheimsveien 235), Rikshospitalet (Sognsvannsveien 20), Radiumhospitalet (Ullernchausseen 70) og Ullevål sykehus (Kirkeveien 166).

Detaljert bedriftsinformasjon

  • Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet 915 02 770
  • Sognsvannsveien 20, 0372 Oslo
  • Postboks 4950 Nydalen, 0424 Oslo
  • Internett: www.oslo-universitet...
  • E-post: