Om Fana Stein & Gjenvinning AS

Driften i Stendafjellet er delt inn i to hoveddeler: Steinuttak/steinknuseverk og deponi for forurensede masser.

OM OSS

FSG ble etablert i 1954. Fana Kommunale Steinknuseverk, som det da het, var heleid av tidligere Fana Kommune. I forbindelse med kommunesammenslåingen i 1972, ble virksomheten, Fana Steinknuseverk, lagt inn som egen avdeling i Bergen Kommune.

Ved utgangen av 1998, etter en prosess som innebar betydelige organisasjonsmessige og strukturelle endringer, skiftet virksomheten navn til Fana Stein & Gjenvinning (FSG). Virksomheten var på dette tidspunkt en kommunal særbedrift.

I 1999 ble FSG omdannet til aksjeselskap. Frem til virksomheten ble solgt i mars 2002 var FSG AS eid av Bergen kommune. Fra FSG AS ble det skilt ut virksomhetsområder som ble tre forskjellige firma: Fana Stein AS, Norscrap AS og Ragn Sells avd. Bergen.

Fra 1.januar 2015 ble Fana Stein AS fusjonert tilbake til Fana Stein og Gjenvinning AS.

FSG AS har i dag følgende eierstruktur i et felles selskap: FSG Holding AS.

• Ragn Sells AS 50%

• Hellik Teigen AS 50%

Driften i Stendafjellet er delt inn i to hoveddeler: Steinuttak/steinknuseverk og deponi for forurensede masser.

Steinuttak/knuseverket driver med bryting av berg og produksjon av knuste masser under jord. I tillegg til produksjon av pukk, selges også naturproduktene støpesand og bark. Produktene leveres hovedsakelig til offentlige og private formål i Bergensregionen.

Deponidelen har som forretningsidé å utnytte fjellhallene til et deponi for forurensede masser etter at stein er sprengt ut og fraktet til knuseverk. FSG AS har som målsetning å motta forurensede masser til forsvarlig behandling og deponering, for å hindre at denne typen masser skal forurense miljøet. FSG AS sin visjon er å ha landets beste løsning for forurenset masse og utvalgte fraksjoner farlig avfall. FSG AS har konsesjon til å ta imot forurenset jord og løsmasser i klasse 1 til og med klasse 5, samt enkelte typer farlig avfall.

Vi betrakter oss som en bidragsyter til Nordens satsing på miljøvern og hele Norden kan betraktes som vårt potensielle markedsområde. FSG AS er godkjent som leverandør til oljeindustrien via Achilles.

Fana Stein & Gjenvinning AS' valgte linker

Lignende bedrifter i nærheten

  • Fana Stein & Gjenvinning AS Sand, Pukk, Grus, Bergen - 1
  • Fana Stein & Gjenvinning AS Sand, Pukk, Grus, Bergen - 2
  • Fana Stein & Gjenvinning AS Sand, Pukk, Grus, Bergen - 3

Fana Stein & Gjenvinning AS, Firmainformasjon

Offisiell informasjon

Juridisk navn

FANA STEIN & GJENVINNING AS

Selskapsform:

Aksjeselskap

Stiftelsesdato

01.12.1998

Org.nr:

980348466

Aksjekapital

4541387

Omsetning.

-

Firmaskatt

-

NACE-bransje

38.210 Behandling og disponering av ikke-farlig avfall, 08.120 Utvinning fra grus- og sandtak, og utvinning av leire og kaolin

Lederstillinger/Administrasjon

Daglig leder

Karsten Leikvoll Gundersen

Styrets leder

Odd Are Austrheim

Styremedlem

Bjørn Haugan Rabo

Styremedlem

Vidar Svenning Olsen

Styremedlem

Randi Warland Kortegaard

Styremedlem

Rune Larsen

Varamedlem

Ring Tore Teigen

Varamedlem

Jon Lille-Schulstad

Økonomisk informasjon

Omsetning

173 761 tkr

Fortjenestemargin

25,2 %

Antall ansatte

29

Nøkkelord

Nøkkelord mangler

Mulige nummerkombinasjoner

551187005511 8700551 18 70055 11 87 00