Se på kart

fangst og deponeringsløsninger 

treff 1 bedrifter i dette området

Dokkvegen 113920 Porsgrunn
logo

Gassnova er det statlige foretaket for CO2-fangst og lagring (CCS). På vegne av Olje- og energidepartementet har vi modnet CCS-prosjektet Langskip til investeringsbeslutning.Gassnovas oppgave er også å spre CCS-kunnskap nasjonalt og internasjonalt – og vi ønsker dialog på tvers av bransjer og landegrenser.