Se på kart
Svanavågveien 304374 Egersund

Egersund Group er en totalleverandør av trålredskaper, oppdrettsnøter og handelsvarer til fiskeflåten, havbruks- og offshorenæringen. Egersund Group produserer også utstyr relatert til oljevern og isfjellnett.

Strandveien 709300 Finnsnes

Vónin Refa er en betydelig utvikler og produsent av fiskeredskaper og fiskeoppdrettsutstyr.