Om Forcit Consulting AS

Forcit Consulting AS er et konsulentselskap med personell som besitter mer enn 10 års erfaring innen måleteknikk, bygningsbesiktigelse og skadehåndtering.