Om Fossekall AS

I over 25 år har vi bistått privat næringsliv til lønnsom vekst og bærekraftig utvikling. Med oss tar du kontrollen over bedriftens fremtid!

Det grønne skiftet

Det er næringslivet selv som sitter på nøkkelen til "det grønne skiftet". Nye krav til miljø forutsetter og gir rom for nye forretningsmuligheter. Har du en bevisst holdning til miljøet kan du redusere kostnader betraktelig, i tillegg til at en helt ny verden av potensielle inntektsmuligheter åpner seg. Bedrifter som tjener miljøet og tar ansvar for fremtidige generasjoner, er de bedrifter som blir etterspurt i fremtiden.

Forretningsutvikling

Nåtidens næringsliv rapporterer om at omlegging til grønnere drift er det som oppleves som spesielt vanskelig samtidig som man skal beholde pluss på bunnlinja. Andre forteller det er vanskelig å skape tid og rom for utviklings- og innovasjons-prosesser, der man nærmest er "fanget" i egen daglig drift.

Vi viser deg hvordan du lykkes, og hva slags resultater du kan forvente med vår kunnskap om forretningsutvikling.

Fossekall AS' valgte linker

Bildegalleri

  • Fossekall AS Bedriftsutvikling, Bedriftsrådgivning, Lillehammer - 1
  • Fossekall AS Bedriftsutvikling, Bedriftsrådgivning, Lillehammer - 2

Omtaler om Fossekall AS