Fredrikstad Veterinærkontor Hermod Nilsen
Veibeskrivelse