Se på kart
Engholmveien 31B1560 Larkollen

Prosjekt Bamboo Agro ForestryKjerneaktiviteterDyrking av bambus for bærekraftig skogbruk og karbonfangst.MålTilby bærekraftige løsninger for bedrifter og organisasjoner som ønsker å redusere sitt karbonavtrykk og støtte sosial utvikling.TilbudBambusplanting for karbonkompensasjon og integrering av bærekraftige skogbrukspraksiser.VerdierBærekraft, miljøansvar og sosialt engasjement = Gevinster