Om Gravdalgruppa

Gravdalgruppa (som består av Gravdalgruppa AS, Gravdal Prosjektutvikling AS, Gravdal Bustadprosjekt AS og Gravdal Bygg AS) har sidan 1961 vore ein av dei leiande aktørane innan bustadbyggebransjen i Sogn og Fjordane og Hordaland. Gravdalgruppa er ein del av Hellvikgruppen.

Om oss

Vi tilbyr ferdige bustader der du ikkje treng å gjere noko meir enn å hente nøkkelen og flytte inn.

Når du skal gjere bustaddraumen til verkelegheit, er det viktig å velje ein samarbeidspartnar du kan stole på. Ein samarbeidspartnar som ordnar alt de har tenkt på – og alt det de ikkje visste måtte gjerast. Kort sagt; ein samarbeidspartnar som gjer bygge-prosessen enklare.

Gravdalgruppa sitt hovudkontor ligg i Førde med kontor i Bergen. Vi er per i dag ca. 50 tilsette. I tillegg sysselset vi eit større tal underleverandørar. Gravdalgruppa er ein del av Hellvikgruppen. Hellvikgruppen hadde i 2019 ein omsetnad på kr 889 mill. og har ein solid økonomi.

Gravdalgruppas valgte linker

Bildegalleri

  • Gravdalgruppa Hus, Sunnfjord - 1
  • Gravdalgruppa Hus, Sunnfjord - 2
  • Gravdalgruppa Hus, Sunnfjord - 3