Om Heis1 AS

HEIS1 AS har i mange år drevet med salg/prosjektering/installasjon og service/vedlikehold av heisanlegg. Vi har montasje avdelinger i Tromsø, Harstad, Trondheim og Bergen, Stavanger. Grenland, Tønsberg og Oslo. Vårt søsterselskap Scan Heis AS innehar samme kompetanse og produktspekter i Hordaland og Sogn og Fjordane. Tilsvarende gjør Orona Norway AS for østlige fylker.

Generell beskrivelse:

Virksomheten omfatter utvikling, konstruksjon/prosjektering, salg og installasjon av heisanlegg, heisprodukter og serviceoppdrag relatert til alle aspekter av heisprodukter til landbaserte markeder. Flere kommuner og andre store eiendomsforvaltere i både privat og offentlig sektor er fornøyde kunder hos oss.

Vi leverer et bredt spekter av heiser og tjenester bl. a. :

- Vare- personheiser både maskinromsløse tauheiser og hydrauliske løsninger.

- Rulletrapper og rullefortau.

- Skrueheiser med plattform og selvbærende platesjakt beregnet for bevegelseshemmede.

- Trappeheiser for rettløpstrapper

- Service heiser (småheiser) for nyttelast fra 50 - 300 kg med selvbærende stålsjakt.

- Modernisering av eksisterende heiser

- Service og ettersyn av heisanlegg.

Vi legger vekt på at våre heiser skal være et kvalitetsprodukt med anerkjent materiell, som er driftssikkert og krever lite vedlikehold.

Heis1 AS' valgte linker