Om Hestvika Terminal

Kaiterminalen på Hestvika har 2 fryselager, 2 tørrlastelager, stor plass for utelagring og har dypvannskai. Hestvika terminal har 3 ansatte.

Hestvika terminal har i dag følgende fasiliteter:

- Kai, ca 95 m. dybde ved lavvann ca 22 fot

- Fryselager, ca 1450m² -25ºC, oppstillingsplass for 14 frysecontainere

- Tørrlastelager, ca 200m² + 500m²

- Plass for utelagring, ca 3.500m²

- 4 lagertanker, hver ca 2000m³.

Med et totalareal på ca 52.000m² ligger forholdene til rette for utvidelse av lager og annen virksomhet som lar seg kombinere med eksisterende aktiviteter.

Tjenester Hestvika Terminal

Selskapet innfusjonerte Ultra AS som var et spedisjonsfirma med kontor i Trondheim. Vi utfører transportformidling med tilhørende tjenester, vesentlig innenfor området frosset fisk og fiskeprodukter.

Vi har gjennom vårt agentnett tilbudt konkurransedyktige rater for containere til og fra alle oversjøiske destinasjoner. Tjenesten drives av Arthur Mandahl, som har mer enn 40 års erfaring innenfor transport og spedisjon. Bl.a. gjennom 15 år i Bjørn Røst AS, og 16 år i Nor-Cargo systemet, fra Det Nordenfjeldske Dampskibsselskap til Nor-Cargo Trondheim AS.

Mandahl har bl.a. hatt ansvar for oversjøisk transport innenfor disse firma i mange år, og var i sin tid med på å innføre transport i frysecontainere fra Midt-Norge gjennom representasjon for Sea-Land og Maersk Line.

Hestvika Terminals valgte linker