Om HLM Arkitektur as

HLM Arkitektur startet i 1999, med en målsetting om å lage et kontor med langsiktige relasjoner til kunder og god, bærekraftig arkitektur. HLM har utviklet seg med organisk vekst over disse årene, der en fast kundegruppe og offentlige anskaffelser har vært den røde tråden for selskapet. I dag står selskapet sterkt med 27 ansatte fra åtte nasjoner. HLM kan stolt se tilbake på bærekraftige bygg som vil glede brukerne i mange år fremover. Vår visjon; Vår arkitektur gir merverdi og står seg over tid

Om firmaet

Vår arkitektur setter menneskets opplevelse av rom først. Vi vektlegger funksjonelle kvaliteter, nye måter å bruke materialer på og gleden ved god formgiving.

God arkitektur løser primærfunksjoner og påvirker alle sanser. God arkitektur gir de daglige funksjoner de beste rammer og de fleste muligheter.

Vi utfordrer det eksisterende ved å gi plass for nytenkning. Vi deltar på høyeste nivå i prosjektkonkurranser nasjonalt og internasjonalt i skjerpende konkurranser.

Gjennom prosjektene og gjennomføring av disse gjør vi forskning i praksis og skjerper vårt arkitektoniske vokabular.

Kunnskapstilfanget i praktisk bygging kombinert med kunnskap fra kurs og studier av enkeltkomponenter i faget gjør oss til enhver tid oppdatert på dagens krav og muligheter.

HLM Arkitektur as' valgte linker

Bildegalleri

  • HLM Arkitektur as Arkitekt, Bergen - 1
  • HLM Arkitektur as Arkitekt, Bergen - 2
  • HLM Arkitektur as Arkitekt, Bergen - 3
  • HLM Arkitektur as Arkitekt, Bergen - 4
  • HLM Arkitektur as Arkitekt, Bergen - 5
  • HLM Arkitektur as Arkitekt, Bergen - 6
  • HLM Arkitektur as Arkitekt, Bergen - 7
  • HLM Arkitektur as Arkitekt, Bergen - 8
  • HLM Arkitektur as Arkitekt, Bergen - 9
  • HLM Arkitektur as Arkitekt, Bergen - 10