Om Hovedredningssentralen

Hovedredningssentralen leder og koordinerer alle typer redningsaksjoner (land-, sjø- og luftredningstjeneste). Dette skjer enten direkte fra avdelingen i Nord-Norge eller fra avdelingen i Sør-Norge, eller gjennom oppdrag til underlagte lokale redningssentraler. Hovedredningssentralen har også et særskilt pådriveransvar for å vedlikeholde og videreutvikle samvirket innen redningstjenesten mellom hendelsene.

Hovedredningssentralens avdeling for Sør-Norge (HRS S-N) er plassert i nærheten av Stavanger Lufthavn Sola. Avdelingen sitt ansvarsområde går fra Skagerrak og opp til 65 grader nord. I sør grenser HRS S-N sitt ansvarsområde mot Sverige og Danmark, og i vest mot Storbritannia. Avdelingen har også det overordnede ansvaret for all redningstjeneste på land fra og med Trøndelag og sørover.

Redningstjenestens geografiske ansvarsområde er i tillegg til norsk territorium med Svalbard, de sjø- og havområdene og luftrommet over som til enhver tid er fastsatt av Norge i samråd med nabostater på grunnlag av internasjonale overenskomster hvor Norge har forpliktet seg til å yte redningstjeneste.

Dette strekker seg fra 57 grader nord, i Skagerrak, til 90 grader nord (Nordpolen). Vest-Øst aksen avgrenses av Greenwich-meridianen, med en viss tillemping i Nordsjøen på grunn av oljevirksomheten, til omtrent 35 grader øst utenfor Varanger.

Norge er i tillegg bundet av internasjonale avtaler om redningssamarbeid som forplikter ut over det fastsatte geografiske ansvarsområdet

Oppgavemessig dreier ansvaret seg primært om å redde mennesker i akutt nød. Tiltak for å berge miljø og materielle verdier, hører ikke inn under den offentlige redningstjenestens ansvar. Heller ikke forebyggende virksomhet er redningstjenestens ansvar, men de erfaringer som høstes systematiseres og formidles i forebyggende øyemed. Sokning etter omkomne er tillagt politiet gjennom særskilt lovgivning.

Hovedredningssentralene er ansvarlig for å føre tilsyn med de lokale redningssentralene.

Hovedredningssentralene har også et særskilt pådriveransvar for å vedlikeholde og videreutvikle samvirket innen redningstjenesten.

  • Hovedredningssentralen Redningstjeneste, Sola - 1
  • Hovedredningssentralen Redningstjeneste, Sola - 2
  • Hovedredningssentralen Redningstjeneste, Sola - 3
  • Hovedredningssentralen Redningstjeneste, Sola - 4

Hovedredningssentralen, Firmainformasjon

Offisiell informasjon

Juridisk navn

HOVEDREDNINGSSENTRALEN

Selskapsform:

Organisasjonsledd

Stiftelsesdato

-

Org.nr:

971390425

Aksjekapital

0

Omsetning.

-

Firmaskatt

-

NACE-bransje

84.240 Politi- og påtalemyndighet

Lederstillinger/Administrasjon

Daglig leder

Jon Halvorsen

Økonomisk informasjon

Omsetning

-

Fortjenestemargin

-

Antall ansatte

79

Nøkkelord

Nøkkelord mangler

Mulige nummerkombinasjoner

516460005164 6000516 46 00051 64 60 00