Om Hurd Økonomi & Regnskap AS

Hurd Økonomi & Regnskap AS er et autorisert regnskapsbyrå med 12 årsverk. Selskapet holder til i Biskop Gunnerus gate nær Oslo S. I tillegg har vi distriktskontor på Averøya.

Hurd Økonomi & Regnskap AS er din økonomipartner i fremtiden og vi er din nære støttespiller enten du velger skybaserte løsninger der du som kunde har en mer aktiv rolle i den løpende regnskapsføringen eller tradisjonell regnskapsføring der du leverer bilag og overlater alt til oss.

Som kunde hos Hurd får du mulighet til å skape og vokse mens vi hjelper deg med de regnskapstjenester ditt selskap har behov for.

Alle selskap er unike og derfor jobber vi mye med å tilegne oss kunnskap som er viktig for bransjene kundene våre tilhører og den raske teknologiske utviklingen i markedet.

Vi bruker Visma Business som vårt hovedsystem. Visma Business kan tilby flere webbaserte moduler der du som kunde kan delta aktivt i regnskapsføringen. Vi kan også tilby regnskapstjenester innenfor flere av de skybaserte løsningene som tilbys i dag.

Vi skreddersyr en løsning utfra dine behov og ditt kunnskapsnivå.

På våre nettsider sider finner du også enkelt informasjon om våre tjenester samt lenker til nyttige sider som er viktig for deg som bedriftsleder. Vi har en kontinuerlig oppdatering av viktige nyheter gjennom Regnskap Norge sin nyhetsside slik at du ikke går glipp av noe.

Du kan også følge oss på Facebook for gode råd og tips.

Lyst til å bli kunde hos oss?

Bildegalleri

  • Hurd Økonomi & Regnskap AS Regnskap, Oslo - 1
  • Hurd Økonomi & Regnskap AS Regnskap, Oslo - 2
  • Hurd Økonomi & Regnskap AS Regnskap, Oslo - 3
  • Hurd Økonomi & Regnskap AS Regnskap, Oslo - 4

Kategorier

Nøkkelord

regnskapforretningsførerprosjektregnskapbokføringstjenesteøkonomirådgivningmomsavregningselvangivelseregnskapsvikarøkonomisystemnæringsøkonomiautorisert regnskapsbyråforeningsregnskaplønnsregnskapligningspapirerskattetrekkaksjeselskapreiseregningBetaling via AutopayøkonomisystemerfirmaregistreringlønnsutkjøringlønningsregnskapforretningsregnskapfaktureringsarbeidregnskapsløsningerSticos Rapporteringrådgivingbedriftsregnskapøkonomisjefregnskapsmedarbeiderhjelp til selvangivelseregnskapsførselskattehjelpregnskapsførerselskapregnskapsservicerekneskapskontorregnskapsavslutninglikningspapirerA-melding til AltinnlikviditetsbudsjettregnskapsrapporterregnskapsprogramTripletexlønnsberegningPowerOffice GorapporteringårsoppgjørPurringregnskaptjenesteraccountingSkatt og ArbeidsgiveravgiftøkonomitjenesterlønningsarbeidforretningsførselbedriftsetableringøkonomiøkonomerregnskapsførerselskaperøkonomiserviceSammenstillingsoppgaveOversendelse inkassoVisma BusinessbokførerarbeidsgiveravgiftfaktureringStyrerådgivningbokføringstjenesterøkonomistyringregnskapsregistreringlønnskjøringregnskapsrådgivningselvangivelsetjenesterregnskapskonsulenterregnskapsbistandbilagsregistreringOffisielt regnskap med noterselvangivelseføringAutopayregnskapsprogrammerbokførereregnskapsføringskattøkonomiskskatteberegningermvaregnskapsoppdragfakturaEHF fakturaselvangivelsehjelpenkeltmannsforetakskattemelding og boligoppgaverregnskapsførerfirmaerregnskapsførerkontorerårsregnskapregnskapshjelplønnfirmaregnskapmomsbudsjetteringselskapsregnskapremittering

Mulige nummerkombinasjoner

952050009520 5000952 05 00095 20 50 00