Om Ila Bokholderi AS

Ila Bokholderi AS er et autorisert regnskapsførerselskap som ble stiftet i 1989.Vi er medlem av Regnskap Norge, som er den største bransjeorganisasjonen for regnskapsførere i Norge. Vi har lang erfaring innen regnskap, lønn, årsoppgjør og økonomisk rådgiving. Vår kundegruppe er mangfoldig – med virksomheter innen flere ulike bransjer og organisasjonsformer.De fleste av våre kunder er i størrelsen små og mellomstore bedrifter.

Vi leverer regnskapstjenester til de fleste typer næringer, som arkitekter, håndverkere, innen kulturfeltet og andre selvstendige næringsdrivende. Vi tilbyr ellers tjenester innenfor de fleste bedriftsøkonomiske områder, som regnskap, lønn, fakturering og årsoppgjør. Regelverket innenfor regnskap, skatt og avgift, lønn og andre goder i arbeidsforhold mv. er under stadig endring. Vi holder oss kontinuerlig oppdatert på regelverket, og de endringer som skjer.

Ila Bokholderi AS' valgte linker

Bildegalleri

  • Ila Bokholderi AS Regnskap, Trondheim - 1

Kategorier

Nøkkelord

forretningsførerbokføringstjenesteøkonomirådgivningregnskapsarbeidmomsavregningselvangivelseøkonomisystemautorisert regnskapsbyråforeningsregnskaplønnsregnskapligningspapirerøkonomikonsulentregnskapsfirmaerskattetrekkaksjeselskaprådgivningøkonomisystemerfirmaregistreringbokholderlønnsutkjøringregnskapstjenesterforretningsregnskapfaktureringsarbeidregnskapsløsningerlønnssystemregnskapskonsulentregnskapsbyrårådgivinglønnsføringøkonomibistandøkonomisjefregnskapsmedarbeiderhjelp til selvangivelseregnskapsførselskattehjelpregnskapsførerselskappurringregnskapsservicerekneskapskontorregnskapsavslutninglikningspapirerskattespørsmållønnsberegningbokholderfirmaregnskapførerregnskaptjenesteraccountingøkonomitjenesterlønningsarbeidregnskapsfirmaforretningsførselbedriftsetableringøkonomiregnskapsførerselskaperøkonomiserviceselskapsetableringautorisert regnskapskontorarbeidsgiveravgiftfaktureringbokføringstjenesterøkonomistyringregnskapsregistreringlønnskjøringøkonomregnskapsrådgivningselvangivelsetjenesterregnskapbilagsregistreringregnskapsbistandregnskapsoversiktselvangivelseføringregnskapskontorregnskapsformregnskapsprogrammermomsoppgjørbokførereBokføringregnskapsføringskattøkonomikonsulenterøkonomiskskatteberegningerfirmaetableringmvaregnskapsoppdragØkonomisk rådgivningfakturaselvangivelsehjelpenkeltmannsforetakregnskapsførerfirmaerregnskapsførerkontorerårsregnskapdataregnskapregnskapshjelplønnfirmaregnskapregnskapsførerfirmabudsjetteringmomsremittering

Mulige nummerkombinasjoner

735126127351 2612735 12 61273 51 26 12