Om Integrert Byggrådgivning AS

Teknisk rådgivning og prosjektledelse –omtanke for bygg

Våre tjenester omfatter i hovedsak:

Rehabilitering, vedlikehold og ombygging av eksisterende bygningskonstruksjoner. Hovedvekt på teknisk rådgivning og prosjektadministrativ bistand i forbindelse med rehabilitering av fasader, balkonger, tak/membraner, våtrom og VVS-anlegg.

Vi har også lang erfaring med tilstandsanalyser, vedlikeholdsplaner og enøk-analyser.

I samarbeid med våre oppdragsgivere kan vi skreddersy målrettede løsninger.

Vår oppdragsgivere er i hovedsak private boligsameier, aksjeselskap, borettslag, offentlige og private eiendomsforvaltere samt i noen grad privatpersoner.

reviews aboutName

Lars Kristian Gylver

moreThanAYearAgo

Integrert Byggrådgivning AS v/ Petter Normann Hansen ble av vårt sameie engasjert som ekstern byggeleder for en omfattende rehabilitering i 2011 med kostnadsramme på 4 mill. Vi kan på det varmeste anbefale firmaet. Våre interesser som tiltakshaver ble ivaretatt på beste vis, og firmaet var verdt hver krone. Petter Normann Hansen fremstår faglig svært kompetent, han kommuniserer forståelig og klart til oss som kunde, og han har innsikt i komplekse rehabiliteringsoppgaver i eldre teglgårder som vår.

Mulige nummerkombinasjoner

952090069520 9006952 09 00695 20 90 06