Se på kart
Thormøhlens gate 475006 Bergen

Webstep utvikler morgendagen i samspill mellom mennesker og teknologi.

Strømgaten 45015 Bergen

Adept™ — Markedets beste løsning for compliance/regelverksoppfølging. Med AdeptTM får du full kontroll med alt regelverk selskapet må forholde seg til slik at du enkelt kan ivareta dette i daglig drift. Du vil få varslinger ved endringer og kan enkelt ta stilling til disse. Du får et oppdatert kravbibliotek, gode analyseverktøy og sømløs oppdatering av selskapets compliance status. Gode rapporter og oversikter sikrer god kommunikasjon både internt og eksternt.

Møllendalsveien 45009 Bergen
Christian Michelsens gate 6B5012 Bergen
Fredrik Meltzers gate 13B5007 Bergen
Sandslimarka 249G5254 Sandsli