Om Kongsberg Prosjektservice AS

Kongsberg Prosjektservice er et rådgivende ingeniørfirma innen byggeteknikk, prosjekt- og byggeledelse.