Om KoRus-Nord

KoRus-Nord er ett av syv regionale kompetansesenter innen rusfeltet i Norge og arbeider på oppdrag fra Helsedirektoratet. KoRus-Nord er organisatorisk tilknyttet Psykisk helse- og rusklinikken ved UNN, og er lokalisert i Narvik.

Vårt samfunnsoppdrag er å sikre ivaretakelse, oppbygging og formidling av rusfaglig kompetanse, og gjennom dette bidra til statlige satsinger på rusområdet. Vår primære rolle er å styrke praksisfeltet innen rusmiddelforebygging/folkehelsearbeid, tidlig intervensjon og rusbehandling.

Som et ledd i dette har KoRus-Nord også ansvar for utvikling og drift av de nasjonale nettjenestene forebygging.no, kommunetorget.no og tidligintervensjon.no.

Vår hovedmålgruppe er kommunalt ansatte i Nordland, Troms og Finnmark. Noen av våre tilbud er også rettet mot spesialisthelsetjenesten. Vi samarbeider med sentrale fag- og forskningsmiljøer, landets øvrige KoRus’er, regionale rusfora, fylkesmannsembetene, fylkeskommunene og Helse Nord RHF.

KoRus-Nords kompetansehevingstilbud overfor kommunene er gratis.

Eier du bedriften?

Logg in
  • KoRus-Nord Rusvern, Narvik - 1
  • KoRus-Nord Rusvern, Narvik - 2
  • KoRus-Nord Rusvern, Narvik - 3
  • KoRus-Nord Rusvern, Narvik - 4
  • KoRus-Nord Rusvern, Narvik - 5
  • KoRus-Nord Rusvern, Narvik - 6
  • KoRus-Nord Rusvern, Narvik - 7
  • KoRus-Nord Rusvern, Narvik - 8
  • KoRus-Nord Rusvern, Narvik - 9
  • KoRus-Nord Rusvern, Narvik - 10

KoRus-Nord, Firmainformasjon

Offisiell informasjon

Juridisk navn

-

Selskapsform:

-

Stiftelsesdato

-

Org.nr:

-

Aksjekapital

-

Omsetning.

-

Firmaskatt

-

NACE-bransje

Lederstillinger/Administrasjon

Økonomisk informasjon

Omsetning

-

Fortjenestemargin

-

Antall ansatte

-