Om KoRus-Nord

KoRus-Nord er ett av syv regionale kompetansesenter innen rusfeltet i Norge og arbeider på oppdrag fra Helsedirektoratet. KoRus-Nord er organisatorisk tilknyttet Psykisk helse- og rusklinikken ved UNN, og er lokalisert i Narvik.

Vårt samfunnsoppdrag er å sikre ivaretakelse, oppbygging og formidling av rusfaglig kompetanse, og gjennom dette bidra til statlige satsinger på rusområdet. Vår primære rolle er å styrke praksisfeltet innen rusmiddelforebygging/folkehelsearbeid, tidlig intervensjon og rusbehandling.

Som et ledd i dette har KoRus-Nord også ansvar for utvikling og drift av de nasjonale nettjenestene forebygging.no, kommunetorget.no og tidligintervensjon.no.

Vår hovedmålgruppe er kommunalt ansatte i Nordland, Troms og Finnmark. Noen av våre tilbud er også rettet mot spesialisthelsetjenesten. Vi samarbeider med sentrale fag- og forskningsmiljøer, landets øvrige KoRus’er, regionale rusfora, fylkesmannsembetene, fylkeskommunene og Helse Nord RHF.

KoRus-Nords kompetansehevingstilbud overfor kommunene er gratis.

Eier du bedriften?

Logg in
  • KoRus-Nord Rusvern, Narvik - 1
  • KoRus-Nord Rusvern, Narvik - 2
  • KoRus-Nord Rusvern, Narvik - 3
  • KoRus-Nord Rusvern, Narvik - 4
  • KoRus-Nord Rusvern, Narvik - 5
  • KoRus-Nord Rusvern, Narvik - 6
  • KoRus-Nord Rusvern, Narvik - 7
  • KoRus-Nord Rusvern, Narvik - 8
  • KoRus-Nord Rusvern, Narvik - 9
  • KoRus-Nord Rusvern, Narvik - 10

KoRus-Nord, Firmainformasjon

Offisiell informasjon

Juridisk navn

UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF

Selskapsform:

Annet foretak jf. særskilt lov

Stiftelsesdato

18.12.2001

Org.nr:

983974899

Aksjekapital

0

Omsetning.

-

Firmaskatt

-

NACE-bransje

86.101 Alminnelige somatiske sykehus, 86.906 Medisinske laboratorietjenester

Lederstillinger/Administrasjon

Daglig leder

David Johansen

Styrets leder

Anders Mohn Frafjord

Nestleder

Gunbjørg Svineng

Styremedlem

Jan Eivind Pettersen

Styremedlem

Rolf Eigil Bygdnes

Styremedlem

Toril Anita Nagelhus Hernes

Styremedlem

Vidar Bjørnås

Styremedlem

Beate Ellen Mariann Rahka-Knutsen

Styremedlem

Marianne Starup

Styremedlem

Rigmor Abel

Styremedlem

Monica Fyhn Sørensen

Styremedlem

Øyvind Bakke

Styremedlem

Eirik Kjus Aahlin

Varamedlem

Rune Moe

Varamedlem

Geir Magne Johnsen

Varamedlem

Solveig Nergård

Varamedlem

Anja Alexandra Fagerjord

Varamedlem

Rita Vestgård

Varamedlem

Hanne Sofie Yttervik

Viser 4 av 19

Økonomisk informasjon

Omsetning

9 443 080 tkr

Fortjenestemargin

−1,1 %

Antall ansatte

9458