Om Magne Hope AS Entreprenørforretning

Med moderne utstyr og dyktige fagfolk tilbyr vi det meste av tjenester innen entreprenørfaget.

Om firmaet

Magne Hope Entreprenørforretning AS blei etablert i 1966 og har lange og solide tradisjonar på å levere godt handverk. Me er lokalisert i Austrheim kommune i Nordhordland - nærmare bestemt i Mongstadkrysset. Firmaet har hatt ei jamn og stabil vekst og omset årleg for 120 -160 millionar kroner. Det er viktig for oss at våre 58 medarbeidarar held eit fagleg høgt nivå. I denne bransjen er dagens kunnskap og kompetanse ofte ikkje det same som gårsdagens. Etterutdanning og kursing er for oss ein dynamisk prosess. Magne Hope Entreprenørforretning AS er godkjent som lærebedrift, i faga anleggsmaskinførar, bergsprengar og betongarbeidar, og tar heile tida høgde for å rekruttere og utdanne ny arbeidskraft. Me disponerer også ein moderne maskinpark der utstyret er rasjonelt og funksjonelt for alle typar oppdrag.

Dokumentert kvalitet

Magne Hope Entreprenørforretning AS ønskjer å levere høg kvalitet i alle delar av prosessen. Vårt kvalitetssikringssystem bygger på NS ISO 9000 og me har sentral godkjenning i henhold til plan- og bygningslova. Me er sertifisert i EPIM, Achilles og Sellihca, som leverandør til olje, gass og kraftindustri i Noreg og Danmark. I kraft av vår erfaring, kunnskap og kompetanse er me i stand til å utføre dei fleste typar oppdrag innan bygg og anlegg, industri, kommunaltekniske anlegg, kaier og bruer. Våre oppdragsgivarar er i hovudsak industri og statlege og kommunale verksemder.

Me bidrar med kompetente råd og er med hele vegen, helt frå den tidlige skisse frem til ferdig bygg. Ein god dialog med våre oppdragsgivarar og samarbeidspartnarar er ein føresetnad for vår vidare drift. Magne Hope Entreprenørforretning AS er aktiv deltakar i heile byggeprosessen. Vi er dimensjonert for å skreddarsy dine behov frå idé til ferdig oppført bygg. Vel du oss, vil vi ta ansvaret helt frem til ei dokumentert sluttbefaring, samt vedlikehald og ettersyn av dei utførte oppdrag. Me ønskjer å ta på oss alt det inneberer å være ein totalentreprenør.

Ressursar til rådigheit

Til saman er vi ein bedrift med 58 motiverte medarbeidarar der trivsel og et godt miljø er kvardagslig. Me er rusta for å meistre de fleste utfordringar og er ei bedrift med tung og solid kompetanse der de fleste har fagbrev. Magne Hope Entreprenørforretning AS er ein attraktiv arbeidsplass for talentfulle medarbeidarar med pågangsmot og stort engasjement. Me tilbyr spennande og varierte oppgåver i et hektisk arbeidsmiljø. Medarbeidarane er vår viktigaste ressurs til å nå vår hovudmålsetjing - eit optimalt resultat kvar gang!

Bildegalleri

  • Magne Hope AS Entreprenørforretning Sprengning, Sprengningsutstyr, Austrheim - 1
  • Magne Hope AS Entreprenørforretning Sprengning, Sprengningsutstyr, Austrheim - 2
  • Magne Hope AS Entreprenørforretning Sprengning, Sprengningsutstyr, Austrheim - 3
  • Magne Hope AS Entreprenørforretning Sprengning, Sprengningsutstyr, Austrheim - 4
  • Magne Hope AS Entreprenørforretning Sprengning, Sprengningsutstyr, Austrheim - 5

Magne Hope AS Entreprenørforretning, Firmainformasjon

Offisiell informasjon

Juridisk navnMAGNE HOPE AS ENTREPRENØRFORRETNING
Selskapsform:Aksjeselskap
Stiftelsesdato12.03.1975
Org.nr:918366016
Aksjekapital500000
Omsetning.-
Firmaskatt-
NACE-bransje43.120 Grunnarbeid

Lederstillinger/Administrasjon

Øystein HopeDaglig leder
Øystein HopeStyrets leder
Siv Hege WergelandStyremedlem

Mulige nummerkombinasjoner

561676505616 7650561 67 65056 16 76 50