Om Mobilgrus AS

Med vårt mobile knuseverk kan vi påta oss oppdrag over hele landet. Vi har drevet med dette i mange år, og har erfarne og selvstendige førere som er interessert i faget. Maskinparken vår er ny og moderne, og er egnet til både små og store oppgaver. Sprengning kan vi påta oss med en av våre samarbeidspartnere.

Om oss

Mobilgrus AS er et entreprenørselskap som driver med graving, planering, grøfting, veibygging, mobilknusing, transport og snøbrøyting. Vi tar på oss store og mindre jobber innfor disse områdene i Østerdalen, mobilknusing tar vi på oss oppdrag over hele Østlandet. Pr i dag 5 faste ansatte med noe innleid hjelp i perioder, vi leverer mange forskjellige massetyper fra våre massetak som ligger på forskjellige steder i Østerdalen. Noen av våre massetak er godkjent i kontrollrådet for tilsalg til asfalt, betong og veibygging.

Vi er godkjent i kontrollrådet.

Tilslag Betong NS-EN 12620

Tilslag Asfalt NS-EN 13043

Tilslag Vei og veibygging NS-EN 13242

Bildegalleri

  • Mobilgrus AS Sand, Pukk, Grus, Tynset - 1
  • Mobilgrus AS Sand, Pukk, Grus, Tynset - 2
  • Mobilgrus AS Sand, Pukk, Grus, Tynset - 3