Om Nettsenteret AS

Nettsenteret AS leverer et webbasert avvik og forbedringssystem som heter avvik.com! avvik.com kan en bruke for å redusere antall avvik, uønskede hendelser, personskader, reklamasjoner og øke kvaliteten på deres tjenester. Systemet kan også brukes til å følge opp forbedringsforslag, observasjoner, leverandørfeil, miljøhendelser osv. Ved bruk av tilpassede sjekklister og involvering av leverandører, samarbeidspartnere og kunder, vil systemet være et godt verktøy i forbedringsarbeidet. avvik.com - system for forbedring!

Lignende bedrifter i nærheten

622 mEnterNett AS

EnterNett AS

9.1 kmXait AS

Xait AS