Om Nordvest Elektro Drift AS

Nordvest Elektro AS er ei allsidig elektrobedrift med kontor i Furene 40, mellom Volda og Ørsta. Store delar av arbeidsmengda vår er i Volda og Ørsta, men vi er også ofte på oppdrag i nabokommunane Vanylven, Herøy, Ulsteinvik, Hareid og Nordfjordeid.

Våre tjenester

Montørane våre arbeider omlag like mykje på private bustadar som på næring og offentlege bygg. installasjonar i private bustadar omfattar nybygg, rehabilitering og serviceoppdrag.

Oppdraga vi har på næring omfattar svært mykje. Datakabling, brannalarm, belysning, tekniske alarmar, prosesstyring, automasjon og naudstraumsanlegg er eksempler på slike jobbar. Treforedling og fiskeoppdrett er næringar vi har mange oppdrag for.

Vi har også mange oppdrag på skular, samfunnshus, vassverk, rådhus, kyrkjer og store samdriftsfjøsar. Andre oppdrag kan være veglysanlegg og småkraftverk.

Kvifor velge Nordvest Elektro AS som leverandør:

- Vi er opptatt av å ha nøgde kunder

- Samme mann som prosjekterar og utfører installasjonane

- Vi er til eikvar tid oppdatert på ny teknologi og moglegheiter

- Har kompetanse og erfaring med smarthusinstallasjonar

- Har dyktige fagfolk på huset innan dei fleste typar installasjonar (lyd, lys, teknikk, design, styring,data osv.)

- Har eit stort nettverk av seriøse samarbeidspartnarar (leverandørar osv.)

Kategorier

Mulige nummerkombinasjoner

700744707007 4470700 74 47070 07 44 70