Om Norsk Riving AS

NORSK RIVING AS ER EN RIVE- OG SANERINGSENTREPRENØRNorsk Riving er spesialisert på riving og klargjøring for ombyg-gingsprosjekter, rensk av bygg for maskinriving samt helrivning av bygg.Våre tjenester:• INNVENDIG RIV OG RENSK• HELRIVING MED MASKIN• ASBESTSANERING• KJERNEBORING• BETONGSAGING

Tjenester og kompetanse.

Norsk Riving AS er en nasjonal rive -og saneringsentreprenrør.

Norsk Riving er spesialisert på riving og klargjøring for ombyg-gingsprosjekter eller rensk av bygg for maskinriving.

• INNVENDIG RIV OG RENSK

• HELRIVING MED MASKIN

• ASBESTSANERING

• KJERNEBORING

• BETONGSAGING

Vi har egne maskinførere som river tyngre bærekonstruksjoner. Vi har også lang erfaring med utstyr som kjerneboremaskiner, betongsager og riveroboter. En gruppe av våre rivearbeidere har spesialisert seg på asbestsanering. Vi har hovedkontor i Bergen, men tar også oppdrag langs resten av landet. Vi påtar oss opp-drag både som underentreprenør eller som totalentreprenør.

Vi har utviklet et godt HMS- og kvalitetssystem som vi bruker flittig. Norsk Riving er sertifisert gjennom Kiwa AS etter ISO 14001 og 9001 (miljø og kvalitet). Vi ser stor verdi i å bruke LEAN-prinsipper i den daglige driften. Våre prosjektledere er godt trent i systemer og rutiner knyttet til NS 8407, 8406 og 8405.

Norsk Riving AS' valgte linker

Bildegalleri

  • Norsk Riving AS Riving, Bergen - 1
  • Norsk Riving AS Riving, Bergen - 2

Kategorier

Mulige nummerkombinasjoner

555109005551 0900555 10 90055 51 09 00941735959417 3595941 73 59594 17 35 95484414694844 1469484 41 46948 44 14 69