Om NorTronic AS

NorTronic utvikler tekniske systemer til parkeringsanlegg, bommer og bomveier. Våre løsninger sikrer effektiv parkering og passering for bilisten, og optimal kontroll og inntjening for deg som eier. Blant våre kunder finnes alt fra parkeringsselskaper, kommuner og bedrifter, til veilag, allmenninger og enkeltpersoner. NorTronic er landets eldste og ledende bransjeleverandør, og våre smarte løsninger brukes i dag Norge rundt.

Bildegalleri

  • NorTronic AS Maskin, Maskinrekvisita, Stavanger - 1
  • NorTronic AS Maskin, Maskinrekvisita, Stavanger - 2
  • NorTronic AS Maskin, Maskinrekvisita, Stavanger - 3