Om Optima Helse Frei

Vi vil...- utvikle en helsebedrift med høy kompetanse innen fysioterapi, trening, arbeidshelse og kunnskapsutvikling.- søke å forstå din helse i relasjon til de forholdene du møter hjemme, på arbeid og i fritiden.- legge forholdene til rette for at du som enkeltindivid eller som del av en gruppe gjennom helseopplevelser selv tar ansvar for helseutvikling og endring av helseatferd.

Bildegalleri

  • Optima Helse Frei Treningssenter, Kristiansund - 1
  • Optima Helse Frei Treningssenter, Kristiansund - 2
  • Optima Helse Frei Treningssenter, Kristiansund - 3