Om Proadvokatene AS

Proadvokatene er et moderne advokatkontor som yter profesjonell rådgivning til privatpersoner og bedrifter på Nordmøre. Hos oss møter du løsningsorienterte advokater med oppdatert kompetanse innen de fleste rettsområder.

Om firmaet

Vårt satsningsområde er forretningsjuridisk rådgivning overfor lokalt næringsliv. Vi bistår blant annet med opprettelse av selskap og selskapsstrukturer, utarbeidelse og revisjon av kontrakter, skatterådgivning, beskyttelse av immaterielle eiendeler og styrearbeid. Vi har kompetanse innen energirett, petroleums – og entreprisekontrakter samt havbruks – og fiskerirett.

Vi har også betydelig erfaring med å bistå privatpersoner innen arvefordeling og skifteoppgjør, fast bosted og samvær for barn, barnevernssaker og bistandsadvokatoppdrag i straffesaker. Kontoret forestår oppgjør ved salg av bolig og næringseiendom. Dette inkluderer bruk av klientkonto, utarbeidelse av kontrakter og innsendelse av dokumenter til tinglysing.

Bildegalleri

  • Proadvokatene AS Juridisk tjeneste, Kristiansund - 1
  • Proadvokatene AS Juridisk tjeneste, Kristiansund - 2
  • Proadvokatene AS Juridisk tjeneste, Kristiansund - 3
  • Proadvokatene AS Juridisk tjeneste, Kristiansund - 4
  • Proadvokatene AS Juridisk tjeneste, Kristiansund - 5

Mulige nummerkombinasjoner

716709007167 0900716 70 90071 67 09 00905085129050 8512905 08 51290 50 85 12932666269326 6626932 66 62693 26 66 26