Om Rørosmeieriet AS

Rørosmeieriet as ble stiftet 5. januar 2001 for å videreføre drift i anlegget til tidligere TINE Midt-Norge på Røros. Selskapet er eid av Økomat Røros BA, Stratell AS, Sandkjernan Utbygging, tidligere og nåværende ansatte og styremedlemmer, Tine og Investron AS. Vi befinner oss i en region med lange meieritradisjoner. Norges første andelsmeieri, Rausjødalen, ligger i Tolga i Rørostraktene. Anlegget vårt på Røros er fra 1970 og ble bygd av Røros Meieri A/L. Lokalene er ombygd flere ganger for å

Bildegalleri

  • Rørosmeieriet AS Næringsmiddelproduksjon, Røros - 1
  • Rørosmeieriet AS Næringsmiddelproduksjon, Røros - 2
  • Rørosmeieriet AS Næringsmiddelproduksjon, Røros - 3