Om R2 Økonomi AS

Vi har til sammen over 100 års erfaring fra regnskap og skatt!

Vi har allsidig bransjekunnskap og tilstreber en aktiv dialog med kunden for å lære det særegne i hver bransje. Vi mener derfor at vi har gode bransjekunnskaper fra forskjellige næringer.

Samarbeidspartnere

Vi samarbeider med revisorer og advokater fra lokalmiljøet.

Kvalitet og effektivitet

Summen av disse fortrinn gjør oss i stand til å være en aktiv medspiller i den næringsdrivendes hverdag, og samtidig levere rådgivning og regnskap av høy kvalitet til en forsvarlig pris.

R2 Økonomi AS' valgte linker