Om Regnskap Sør AS

Regnskap Sør AS ble etablert i 1995, men virksomheten startet imidlertid omkring 1970 som Lindesnes og Mandal Regnskapslag. Regnskapslagets virksomhet ble i 1986 overtatt av Ivar Senumstad som enkeltmannsforetak, og dette ble i 1995 videreført som aksjeselskap. I 2014 ble selskapet fusjonert med Franks Regnskap AS, et regnskapsførerselskap i Lindesnes kommune som startet sin virksomhet omkring år 2008 – 2009. I dag er vi 9 ansatte, og har kontorer både i Mandal og på Vigeland.

Bildegalleri

  • Regnskap Sør AS Regnskap, Lindesnes - 1
  • Regnskap Sør AS Regnskap, Lindesnes - 2
  • Regnskap Sør AS Regnskap, Lindesnes - 3
  • Regnskap Sør AS Regnskap, Lindesnes - 4

Kategorier

Nøkkelord

forretningsførerøkonomirådgivningbokføringstjenesteregnskapsarbeidmomsavregningselvangivelseregnskapsvikarøkonomisystemnæringsøkonomiautorisert regnskapsbyråforeningsregnskaplønnsregnskapligningspapirerøkonomikonsulentregnskapsfirmaerskattetrekkreiseregningøkonomisystemerbokføringfirmaregistreringbokholderlønnsutkjøringlønningsregnskapforretningsregnskapfaktureringsarbeidregnskapsløsningerlønnssystemregnskapskonsulentregnskapsbyrårådgivinglønnsføringbedriftsregnskapøkonomibistandøkonomisjefregnskapsmedarbeiderregnskapsførerehjelp til selvangivelseregnskapsførselskattehjelpregnskapsførerselskappurringregnskapsservicerekneskapskontorregnskapsavslutningregnskapsrapporterskattespørsmålregnskapsprogramlønnsberegningregnskapførerrapporteringregnskaptjenesterbudsjettøkonomitjenesteraccountinglønningsarbeidforretningsførselregnskapsfirmabedriftsetableringøkonomiøkonomerregnskapsførerselskaperøkonomiserviceselskapsetableringbokførerarbeidsgiveravgiftfaktureringbokføringstjenesterøkonomistyringregnskapsregistreringlønnskjøringøkonomregnskapsrådgivningselvangivelsetjenesterdebetregnskapskonsulenterregnskapbilagsregistreringregnskapsoversiktselvangivelseføringregnskapskontorregnskapsprogrammerregnskapsformbokførereregnskapsføringskatteberegningerøkonomiskøkonomikonsulentermvaregnskapsoppdragfakturaselvangivelsehjelpregnskapsførerfirmaerregnskapsførerkontorerårsregnskapregnskapshjelpfirmaregnskapregnskapsførerfirmamomsbudsjetteringremittering

Mulige nummerkombinasjoner

458755924587 5592458 75 59245 87 55 92