Se på kart
Fekjan 7B1394 Nesbru

Vi er et lite revisjonskontor med ca. 250 små og mellomstore kunder. Kundene er hovedsakelig lokalisert på Østlandet og betjenes fra vårt kontor i Asker.Vi sitter med gode kunnskaper innen regnskap, økonomi, skatt og avgifter. Ring oss dersom du har spørsmål eller trenger gode råd. Vi sier i fra når det begynner å koste penger.

Skoledalen 8C3482 Tofte

Lønningskontoret har mange års erfaring med lønns- og regnskapstjenester for bedrifter av ulik størrelse. Vi er fleksible og tilpasser oss hver enkelt kundes behov. Lønn omfatter i dag også i stor grad behandling av fravær, reiseregninger og rene utlegg av ulik art.

Billingstadsletta 301396 Billingstad

Revisors hovedoppgave er å vurdere og avgi en uavhengig uttalelse om hvorvidt et selskaps årsregnskap er avgitt i samsvar med lover og forskrifter, samt om selskapets ledelse har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god regnskapsskikk.

Elias Smiths vei 241337 Sandvika

Bedriften finnes i Sandvika men tar imot kunder fra Asker.

Vår oppgave er å være en resultatorientert støttespiller for våre kunders utvikling

Bragernes torg 6A3017 Drammen

Bedriften finnes i Drammen men tar imot kunder fra Asker.

Kopstad og Kure Revisjon AS er et statsautorisert revisjonsselskap med kontor i Drammen sentrum. Selskapet ble etablert i 2008.

Strøket 91383 Asker

Regnskapskollegiet representerer et tungt fagmiljø innenfor regnskapsføring, controller og økonomisjef tjenester, kvalitetssikring av regnskaper, rådgivning og rapportering. Regnskapskollegiet er datterselskap av Revisorkollegiet AS. Vårt tette samarbeid gjør det enkelt for deg som kunde å få hjelp til alt innen økonomistyring, kontroll og bistand. Revisorkollegiet er Buskeruds største norskeide revisjons- og rådgivningsselskap.

Søndre gate 157011 Trondheim

Bedriften finnes i Trondheim men tar imot kunder fra Asker.

Danske Bank er et nordisk finanskonsern med lokal tilstedeværelse og et sterkt internasjonalt nettverk. Vi betjener små, mellomstore og store bedrifter og kan tilby et komplett utvalg av produkter og løsningertilpasset din bedrifts behov.

Søndre gate 157011 Trondheim

Bedriften finnes i Trondheim men tar imot kunder fra Asker.

Danske Bank gir deg en enklere hverdag med lån, forsikring og sparing. Du kan selv velge hvordan du ønsker å bruke oss, via Nettmøte, over telefon, med Apper for mobil og brett eller i møter med din personlige rådgiver. Som Private Banking-kunde får du hjelp til å planlegge hele din økonomi, slik at du og din familie kan skape det livet dere ønsker å leve.

Lilleakerveien 2E0283 Oslo

Bedriften finnes i Oslo men tar imot kunder fra Asker.

HK Regnskap er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter og organisasjoner samt selvstendig næringsdrivende. Vi konsentrerer oss om å dekke seriøse kunders behov for regnskapstjenester, økonomisk styring og rapportering samt tilhørende rådgivning.

Ødegårdsveien 241405 Langhus

Bedriften finnes i Langhus men tar imot kunder fra Asker.

Norsk: Generell bistand med personbeskatning i inn og utland (omfatter også bistand med norsk skattemelding), trygdeplanlegging ved arbeid over landegrenser og bistand med skattemessig emigrasjon.English:Assistance with all kinds of issues concerning Norwegian and international personal tax and social security. Norwegian tax compliance which includes filing of Norwegian tax returns for individuals.

Nordre Sætrevei 43475 Sætre

Vi tilbyr regnskapstjenester av høy kvalitet. Om du ønsker å føre deler av regnskapet selv eller outsource hele økonomifunksjonen, har vi løsninger som passer for deg.

Apotekerhagen 151383 Asker
Heimansåsen 113470 Slemmestad
Gudolf Blakstads vei 261392 Vettre
Lundekroken 181396 Billingstad
Bankveien 101383 Asker
Vangsveien 123440 Røyken
Olav Brunborgs vei 61396 Billingstad
Bankveien 10B1383 Asker