Om Scan Survey AS

SCAN SURVEY - Spesialister med lang erfaring innen oppmåling og geodata. 

Om firmaet

Scan Survey as ble etablert i 1989 og har over 30 ansatte på kontoret i Oslo, Stavanger og hjemmekontor i Fredrikstad. Hovedaktiviteten er oppmålingstjenester i forbindelse med spesielle / store anlegg og byggeprosjekter, samt etablering av digitale terrengmodeller for samferdselsplanlegging. Etablering av fastmerkenett, masseberegning, industrimåling og teknisk databehandling utgjør også en stor del av oppdragsmengden. Firmaet har en bevisst holdning til kvalitetssikring som er en naturlig del av de daglige arbeidsrutiner. Det benyttes kun landmålingsinstrumenter fra Leica Geosystems, GPS, totalstasjoner, digitale nivellerer og laser bakkeskanner P20.Til sjømålinger nær kysten og i vann/elv benyttes SIMRAD ekkolodd. RPAS drone benyttes for å lage ortofoto og 3d-terrengmodeller.

Scan Survey AS' valgte linker

Bildegalleri

  • Scan Survey AS Oppmåling, Oslo - 1
  • Scan Survey AS Oppmåling, Oslo - 2
  • Scan Survey AS Oppmåling, Oslo - 3
  • Scan Survey AS Oppmåling, Oslo - 4
  • Scan Survey AS Oppmåling, Oslo - 5
  • Scan Survey AS Oppmåling, Oslo - 6
  • Scan Survey AS Oppmåling, Oslo - 7
  • Scan Survey AS Oppmåling, Oslo - 8
  • Scan Survey AS Oppmåling, Oslo - 9
  • Scan Survey AS Oppmåling, Oslo - 10

Kategorier

Mulige nummerkombinasjoner

220868002208 6800220 86 80022 08 68 00