Se på kart

steinbrudd, steinhogg, steinsliperi voss 

treff 12 bedrifter i dette området

Møen 5700 Voss
logo

Voss Skiferbrudd A/S er eigd og drevet av Arne K Mala. Produksjonen består av diverse skiferprodukt som takskifer, bruddheller, flis, trapperinn, ovnsheller og murstein.Uttaket av skiferblokk er i dag maskinelt. Mens skiferproduksjonen fremdeles er handarbeid med slegge, kile og skantesaks.

Såkvitnavegen 75736 Granvin
Røynstrandsvegen 205736 Granvin
Istadosen 45709 Voss
Såkvitnavegen 5736 Granvin
Strandavegen 5005710 Skulestadmo
Bjørkevegen 555709 Voss