Om Sterkoder AS

Umoe Sterkoder – et selskap i Umoe-gruppen – er lokalisert i Kristiansund og eier industriområder i Melkvika og på Dale, til sammen ca 150 000 m².

Umoe Sterkoder AS står bak Dale Industripark og utvikler eiendommen med utleie av eksisterende bygninger og oppføring av nybygg til nye leietakere.

Markedet for bedriftene på Dale Industripark er offshore-tilknyttet og tilbudet er rettet mot aktiviteter i et langsiktig industrielt perspektiv. Utleie og sammensetning av aktører i Dale Industripark er basert på en filosofi om at selskapene skal være komplementære. Umoe Sterkoder tar dermed en aktiv rolle for at Dale Industripark skal være en arena for samhandling og vekst for våre leietakere.

Umoe Sterkoder AS har ansvaret for drift og utleie av Industriveien 18 i Kristiansund, som blant annet delvis er leid av Aker Solutions.

Med denne bakgrunnen har Umoe Sterkoder AS de dominerende maritim- og offshore relaterte ingeniørmiljøene i Kristiansund som leietakere i sine moderne og tidsriktige lokaler.

Bildegalleri

  • Sterkoder AS Eiendomsutvikling, Eiendomsforvaltning, Kristiansund - 1
  • Sterkoder AS Eiendomsutvikling, Eiendomsforvaltning, Kristiansund - 2
  • Sterkoder AS Eiendomsutvikling, Eiendomsforvaltning, Kristiansund - 3