Om Stord Reinhald AS

Stordreinhald: Lokalt reinhaldsfirma for privat- og bedriftsmarknaden på Stord. Me tek både enkeltoppdrag og faste oppdrag.Hos oss er det alltid skinnende og effektivt.Sol`s omsorg: Sols omsorg kan gi avlastning og tilsyn for pårørende og tilby tenester for dei som treng litt ekstra hjelp i kvardagen.

Om oss

Stord Reinhald AS vart starta i september 2017. Me tilbyr reinhald til private heimar og til næringsverksemder. Me utfører alle typar reinhaldstenester, som til dømes byggvask, kombinert med fasade og vindaugsvask, samt klargjering av bygg og eigedom. Med bruk av moderne maskiner og utstyr gjer me reinhaldstenester på ein profesjonell og effektiv måte, der me skreddarsyr løysingar etter kunden sitt behov.

Sol`s Omsorg

Det handler om menneske. Alle treng me omsorg og meiningsfulle dagar.Vi kan hjelpe med alt frå daglegdagse gjeremål, reinhald, handling og til den gode samtalen.

Sols omsorg kan gi avlastning og tilsyn for pårørende og tilby tenester for dei som treng litt ekstra hjelp i kvardagen.

Bildegalleri

  • Stord Reinhald AS Fasaderengjøring, Stord - 1

Nøkkelord

Nøkkelord mangler

Mulige nummerkombinasjoner

936541139365 4113936 54 11393 65 41 13