Om Svenneby Sag og Høvleri AS

Dypt inne i Indre Østfolds skoger finner dukunnskap om trevarer du ikke finner andre steder.

Svenneby Sag og Høvleri as er tett knyttet til gården Svenneby som har vært i familiens eie siden 1884. Her har det vært drevet aktivt jord – og skogbruk i alle år, med foredling på egen sag og siden 1981 i eget høvleri og med tilhørende virksomhet.

Svenneby Sag og Høvleri AS' valgte linker

Bildegalleri

 • Svenneby Sag og Høvleri AS Sagbruk, Høvleri, Indre Østfold - 1
 • Svenneby Sag og Høvleri AS Sagbruk, Høvleri, Indre Østfold - 2
 • Svenneby Sag og Høvleri AS Sagbruk, Høvleri, Indre Østfold - 3
 • Svenneby Sag og Høvleri AS Sagbruk, Høvleri, Indre Østfold - 4
 • Svenneby Sag og Høvleri AS Sagbruk, Høvleri, Indre Østfold - 5
 • Svenneby Sag og Høvleri AS Sagbruk, Høvleri, Indre Østfold - 6
 • Svenneby Sag og Høvleri AS Sagbruk, Høvleri, Indre Østfold - 7
 • Svenneby Sag og Høvleri AS Sagbruk, Høvleri, Indre Østfold - 8
 • Svenneby Sag og Høvleri AS Sagbruk, Høvleri, Indre Østfold - 9
 • Svenneby Sag og Høvleri AS Sagbruk, Høvleri, Indre Østfold - 10
 • Svenneby Sag og Høvleri AS Sagbruk, Høvleri, Indre Østfold - 11
 • Svenneby Sag og Høvleri AS Sagbruk, Høvleri, Indre Østfold - 12
 • Svenneby Sag og Høvleri AS Sagbruk, Høvleri, Indre Østfold - 13
 • Svenneby Sag og Høvleri AS Sagbruk, Høvleri, Indre Østfold - 14
 • Svenneby Sag og Høvleri AS Sagbruk, Høvleri, Indre Østfold - 15
 • Svenneby Sag og Høvleri AS Sagbruk, Høvleri, Indre Østfold - 16
 • Svenneby Sag og Høvleri AS Sagbruk, Høvleri, Indre Østfold - 17
 • Svenneby Sag og Høvleri AS Sagbruk, Høvleri, Indre Østfold - 18