Om Tak-Partner AS

Tak-Partner AS har over 40 års erfaring innen taktekking. Flatetak, skråtak, grønnetak, membraner til å sette radonsperre.

Grønne tak

I Norge har vi en lang tradisjon med grønne tak i form av torv på skråtak. I de senere årene har grønne og flate tak fått stadig større utbredelse på blant annet bolighus og boligblokker, offentlige bygg og næringsbygg.

Skråtak

Typisk for skråtak er utvendig avløp med takrenner og nedløpsrør, samt at det finnes mange ulike typer tekkeprodukter på markedet.

Flate tak.

Membraner.

Våtromsmebran.

Radonsperre

Kategorier

Mulige nummerkombinasjoner

327000263270 0026327 00 02632 70 00 26