Om Termografi og Måleteknikk Gjøvik AS

Vi er et firma spesialisert på termografering med en allsidighet som er unik, med lang erfaring og med høy kompetanse. Vår kompetanse er din trygghet. De mest vanlige områdene er bygg, elektro, varmekabelsøk, overvåking av diverse prosesser. Vi har erfaring siden 1977 i termografering og vi har de nødvendige sertifikater.

Tetthetskontroll

Er du usikker på om ditt nye bygg holder byggeforskriftenes krav til tetthet, kan du få det kontrollert.

En slik kontroll utføres etter en standardmetode beskrevet i NS-EN 13829 Bestemmelse av bygningers tetthet.

Enten du er entreprenør, byggmester eller kjøper, er det fornuftig å foreta en kontroll. Er boligen tett nok, har du en trygghet for at boligen oppfyller byggeforskriftenes krav, noe som kan være et godt salgsargument i disse tider med så mye usikkerhet rundt husbyggingen i Norge.

I teknisk forskrift blir det satt stadig strengere krav til tetthet for småhus, krav som kan bli ytterligere skjerpet.

Gulvvarme

I prinsipp er det to typer gulvvarme, elektrisk og vannbåren.

Vi behersker og har lang erfaring i feilsøking på begge typer gulvvarme.

Er det brudd eller jordfeil i en varmekabel slik at den ikke virker, kan vi likevel finne feilen og sørge for at den blir reparert.

Er det hull i et vannør i vannbåren varme, finner vi som regel hvor det er.

Fukt i isolering

Fukt er et sterkt økende problem i dagens bygningskonstruksjoner. Fukt kan komme både utenfra og innenfra.

Elektrisk anlegg

Det er blitt ganske alminnelig med jevnlig kontroll av elektriske anlegg, eksempelvis hovedtavler, men også andre komponenter. Særlig er det viktig å ha kontroll på kritiske energitilførseler i forbindelse med produksjon.

Ved siden av mange års erfaring med termografering har vi Nemko godkjenning på kontroll av elektriske arbeider. Det gir ekstra trygghet.

Bildegalleri

  • Termografi og Måleteknikk Gjøvik AS Laboratorium, Gjøvik - 1
  • Termografi og Måleteknikk Gjøvik AS Laboratorium, Gjøvik - 2
  • Termografi og Måleteknikk Gjøvik AS Laboratorium, Gjøvik - 3
  • Termografi og Måleteknikk Gjøvik AS Laboratorium, Gjøvik - 4
  • Termografi og Måleteknikk Gjøvik AS Laboratorium, Gjøvik - 5
  • Termografi og Måleteknikk Gjøvik AS Laboratorium, Gjøvik - 6