Om Vuvi AS

Vuvi AS utfører undervannnsinspeksjon med ROV(Micro ROV) og sonar.

Vuvi AS utfører undervannsinspeksjon med ROV (Micro ROV) og sonar.

TYPISKE ROV OPPDRAG FRA VÅR BASE I BERGEN VIL VÆRE

• Inspeksjon av skipsskrog i forbindelse med sertifikatfornyelse

eller for å besiktige skade etter mindre eller større grunnstøtinger.

• Inspeksjon av oljeriggers undervannsdel (semi submersible).

• Inspeksjon av fiskeoppdrett/merder.

• Inspeksjon av kaier og kaifundament.

• Inspeksjon av flytebrygger/forankring av flytebrygger.

• Inspeksjon av og/eller innmåling i kart av rør,avløpsledninger og

utslippspunkt i sjø eller vann.

• Søk og redning etter antatt omkomne personer.

• Søk og assistanse ved heving av gjenstander (som biler) dumpet i sjøen.

• Inspeksjon med liveoverføring (streaming) av video til oppdragsgiver.

Vuvi AS' valgte linker

Bildegalleri

  • Vuvi AS Undervannsarbeid, Bergen - 1
  • Vuvi AS Undervannsarbeid, Bergen - 2
  • Vuvi AS Undervannsarbeid, Bergen - 3
  • Vuvi AS Undervannsarbeid, Bergen - 4
  • Vuvi AS Undervannsarbeid, Bergen - 5