Øvre Romerike Avfallsselskap IKS (ØRAS)
Veibeskrivelse