Stamnåsveien 143175 Ramnes
Akersgata 350158 Oslo

Computas er en nordisk leverandør av IT-tjenester og rådgivning. Vi utvikler verdiskapende og samfunnsnyttige løsninger til offentlig og privat sektor. Vi har 35 års erfaring med system- og applikasjons-utvikling og er en av Nordens fremste eksperter på skyløsninger, AI og maskinlæring.

Thormøhlens gate 475006 Bergen

Webstep utvikler morgendagen i samspill mellom mennesker og teknologi.