Kurlandslia 141479 Kurland

Velkommen til Østlandske Asfalt ASTa kontakt med oss for tilbud eller spørsmål om hageplanering, parkopparbeidelse, rehabilitering eller oppgradering av bestående anlegg, asfaltering, mur- eller steinarbeide.

Lurudveien 52020 Skedsmokorset

Bedriften finnes i Skedsmokorset men tar imot kunder fra Kurland.

Anleggservice Øst As utfører tjenester som asfaltering, fresing, saging av asfalt, graving, masseutskifting, kantstein, belegningstein og mye mer.