asyl 

treff 192 bedrifter i dette området

Bjørkeliveien 393430 Spikkestad
Borgundvegen 4946015 Ålesund
Oppegårdveien 1951405 Langhus
Strandkaien 2A5013 Bergen
logo

Bred kompetanse særlig innen barnerett, familierett, barnevern og som bistandsadvokat. Har omfattende prosedyreerfaring fra domstol, særlig i barnelov saker. Har videre omfattende prosedyreerfaring fra fylkesnemnda i barnevern saker, med oppdrag for ungdom, øvrige private parter og for offentlig part. Er fast oppnevnt bistandsadvokat, for fornærmede i straffesaker, i Bergen tingrett og Gulating lagmannsrett.

Valkendorfsgaten 45012 Bergen
logo

Advokat Gåskjenn er særlig spesialisert på saker som gjelder barnevern, barn og foreldre, utlendingsrett/innvandring, strafferett og arbeidsrett. Gåskjenn har mer enn 20 års erfaring som advokat, og har også bakgrunn fra offentlig forvaltning og som dommerfullmektig i Bergen. Advokatfirmaet har kontor i Bergen sentrum, men kan ta saker på hele vestlandet og i landet for øvrig. Målet er å tilby advokattjenester av høy kvalitet til konkurransedyktige priser.

Klubbgata 14013 Stavanger
logo

Hero har flere tiårs erfaring med flyktningarbeid. Vi tilbyr tjenester fra ankomst som asylsøker til Norge, videre gjennom mottaksoppholdet og til integrering i arbeid og utdannelse.

Vestmarkveien 751341 Slependen
Knutstadveien 2408360 Bøstad
Tredalsvegen 126600 Sunndalsøra
Nysætervegen 1875415 Stord
Sykehusveien 81385 Asker
Fredheimveien 218250 Rognan
Bekkegata 463936 Porsgrunn
Savalveien 12442500 Tynset
Brunesveien 403370 Vikersund
Båtstøveien 328070 Bodø